Nejlepší podnikatelské nápady ve Zlíně

Budoucí podnikatelé a jejich plány můžeme v počátku objevovat i u studentů středních škol. Jejich nápady jsou mnohdy originálnější než by se mohlo zdát. Dívají se na svět novýma očima a jejich vize jsou „neposkvrněné“ neúspěchy nebo zkušenostmi. Soutěž je koncipována ve dvou kolech, kde v prvním jsou nápady tříděny a ve druhém jsou vybranými studenty ústně obhajovány. První cena připadne nejlepšímu nápadu a je ohodnocen částkou 20.000,- Kč.