Možnosti při zakládání vlastní sro

Standardně probíhá proces zakládání vlastní firmy v těchto bodech:

  1. předem sjednaná schůzka u notáře, kde sepíšete zakladatelskou listinu, či chcete-li společenskou smlouvu
  2. vyřízení příslušného živnostenského oprávnění
  3. složení vlastního kapitálu do banky
  4. podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku
  5. po zápisu do obchodního rejstříku vzniká vaše společnost

Celý příspěvek