Petr Schier – nestůjte na místě!

Petr Schier, majitel Popron, o podnikání v hudebním průmyslu a historii firmy Popron.