Průkopníci podnikání v Čechách – Emil Škoda

Televizní dokument věnovaný Emilu Škodovi, o založení společnosti v Plzni a začátku jeho podnikání se zbraněmi.