Ready made společnosti

Co jsou to ready made společnosti?

Ready made společnosti jsou dopředu založené společnosti, které jsou zapsány v obchodním rejstříku. Mají název, sídlo společnosti, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál.

Ready made společnosti ale nevyvíjí žádnou obchodní činnost. Jsou založeny pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Ten, kdo předzaloženou společnost koupí, se vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu, který zakládání společností provází. Ready made společnosti bývají někdy také označovány jako skořápky, z anglického názvu shell company.

Ready made

Firmy, které prodávají ready made společnosti nabízejí všechny druhy obchodních společností, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným i evropské společnosti.

Hotové obchodní společnosti splňují všechny zákonem stanovené podmínky od určení předmětu podnikání a registraci k dani z příjmu právnických osob po splacení základního kapitálu, nemají žádné závazky a nevyvíjely žádnou obchodní činnost. Takže nemusíte mít strach z nějaké nekalé minulosti.

Po odkoupení můžete ready made společností disponovat od okamžiku konání valné hromady společnosti, kde je nutné odvolat současného jednatele, zvolit nového a podepsat souhlas s převodem obchodního podílu. Valná hromada se často koná prostřednictvím notářského zápisu a zápis změn do obchodního rejstříku pak trvá minimálně 5 pracovních dnů.

Koupí ready made společnosti začte snadno podnikat  a ušetříte čas strávený na úřadech.